We are passionate about educating the medical community.

Symposium Pediatrics in Curacao - The Strength of Collaboration

From January 26, 2023 16:30 until January 28, 2023 20:30
Posted by Luigia Baerecke
745-0000 ext. 8040
Categories: Conference
Hits: 7913

Symposium Pediatrics in Curaçao - The Strength of Collaboration

Kindergeneeskunde op Curaçao staat voor kindergeneeskunde op een prachtig eiland, in een unieke setting met bijzondere casuïstiek en presentaties, en in een goed ontwikkeld onderwijsklimaat. Dit alles geschiedt onder andere dankzij een reeds jarenlange samenwerking met diverse centra en specialisten in het buitenland, die het eiland en onze patiënten een warm hart toedragen.
Met dit symposium willen we deze bijzondere samenwerking vieren en dank betuigen aan onze collegae in Nederland, die altijd voor ons en onze patiënten klaarstaan. Tegelijkertijd zal tijdens de presentaties de kindergeneeskunde in de volle breedte aan bod komen, zodat er voor u als deelnemer op uiteenlopende gebieden veel te leren valt. Te denken valt aan de laatste ontwikkelingen in de kinderhematologie, kinderlongziekten, palliatieve zorg, kinderneurologie, kindernefrologie, kinderreumato-/immunologie, kindergastro-enterologie, kinderdiabetes, kindergenetica en neonatologie.
Tenslotte willen we met dit symposium illustreren wat er - door samenwerking met academische centra - mogelijk is aan kindergeneeskundige zorg op ons mooie eiland, niet alleen voor de lokale bevolking, maar ook voor onze zustereilanden.

Addendum
Tijdens dit symposium zullen wij collega-kinderartsen die inmiddels niet meer klinisch werkzaam zijn, in het zonnetje zetten.

Organisatie
Dr. G.M. Ecury, kinderarts-neonatoloog en opleider kindergeneeskunde, Curaçao Medical Center (CMC)
Dr. F.A. Falix, kinderarts-nefroloog, onderwijscoördinator kindergeneeskunde en plaatsververvangend opleider, CMC
Drs. M.E. Manshande, kinderarts, aandachtsgebied kinderhematologie / shared care-kinderoncologie en buitenlandcoördinator, CMC
Drs. P.A.E.A.C. Philippi, kinderarts,aandachtsgebied functional medicine / shared care-kinderoncologie, CMC

Data
26 januari 2023 t/m 28 januari 2023 (start met avondprogramma op 26 januari)

Congrestype
Hybride: fysieke sprekers en aanwezigen, congres kan ook digitaal gevolgd worden: Let op tijdsverschil met Nederland!

Doelgroep
Kinderartsen uit de regio, kinderartsen en arts-assistenten kindergeneeskunde uit Nederland en andere Nederlandstalige gebieden, huisartsen op Curaçao en de regio, en verder iedereen die geïnteresseerd is in algemene pediatrie.

Voertaal 
Engels

 

donderdag 26 januari 2023 Sessie 1

Voorzitters: G. Ecury en M. Manshande

From - To Subject Speaker
16:30 - 17:00 Registratie sessie  
17:00 - 18:30 Borrel & hapjes  
18:30 -19:00 Opening: historisch overzicht van kindergeneeskunde op Curaçao: kliniek en opleiding Drs. P.A.E.A.C. Philippi, Kinderarts – Service Line Chief (CMC, Curacao)
Prof.dr.mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts – hoogleraar palliatieve zorg, medisch hoofd Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG, Groningen)
19:00 – 19:30 Strength of Collaboration between pediatric centers Drs. K. Illy, voorzitter NVK (Rivierenland Zkh, Tiel)
19:30 -20:00 Kinderhematologie: what’s new in the management of pediatric Sickle cell disease Dr. M. Peters kinderarts-hematoloog (AUMC, Amsterdam)
20:00 – 20:30 Afscheid van collega-kinderarts Drs. I.M.J. Rosina-Angelista, klinisch gepensioneerde kinderarts-pulmonoloog
  Afscheid van collega-kinderarts Drs. H.D. Veenhuis, klinisch gepensioneerde algemeen kinderarts
20:30 Free to enjoy your evening on tropical Curaçao  

vrijdag 27 januari 2023 Sessie 2 & 3

Voorzitters: F. Falix en M. Manshande

From - To Subject Speaker
08:30  - 9:00 Registratie sessie 2  
09:00 - 09:30 Neonatologie: Voeding bij prematuren Prof.dr. J.B. van Goudoever (AUMC)
09:30 – 10:00 Curacao-experience with Prematurity Dr. G.M. Ecury (CMC, Curacao)
10:00 – 10:30 Kindernefrologie: case presentation and what’s new in the management of the nephrotic syndrome Dr. A.H.M Bouts (AUMC, Amsterdam)
10:30 - 11:00 Pauze  
11:00 – 11:30 Kindernefrologie: congenital abnormalities of the kidney and urinary tract (CAKUT) Dr. A.H.M Bouts (AUMC, Amsterdam)
11:30 -12:00 Klinische Genetica: Overview of Pediatric diagnostics and genetic abnormalities on the ABC’s Dr. M.M. van Haelst (AUMC, Amsterdam)
12:00 -13:30 Lunchpauze (own account)  
13:00 Registratie Sessie 3  
13:30 - 14:00 Klinische Genetica: what’s new in pediatric clinical genetics Dr. M.M. van Haelst (AUMC, Amsterdam)
14:00 – 14:30 Kinderhematologie: Idiopathic Thrombocytopenic Purpura or Immune Thrombocytopenia: What’s new? Dr. M. Peters (AUMC, Amsterdam)
14:30 – 15:00 Kinderreumatologie/immunologie: case presentation and management of (s) JIA and/or SLE Drs. G.E. Legger (UMCG, Groningen)
15:00 – 15:30 Pauze  
15:30 – 16:00 Kinderreumatologie/immunologie:  what every pediatrician needs to know about biologicals Drs. G.E. Legger (UMCG, Groningen)
16:00 – 16:30 Actuele kindergeneeskunde: Covid 19 en moedermelk Prof. dr. J.B. van Goudoever (AUMC, Amsterdam)
16:30 – 17:00 What every pediatrician needs to know about palliative care Prof.dr.mr.  A.A.E. Verhagen (UMCG, Groningen)
17:00 Friday afternoon drinks/party  

zaterdag 28 januari 2023 Sessie 4

Voorzitters: M. Manshande en P. Philippi

From - To Subject Speaker
08:30 - 9:00  Registratie  
09:00 - 09:30 Kindergastroenterologie: new insights/diagnostics/therapies in pediatric IBD Dr. D.K. Bosman (AUMC, Amsterdam)
09:30 – 10:00 Kinderlongziekten: management of chronic asthma in the outpatient department Dr. B.L. Rottier (UMCG, Groningen)
10:00 – 10:30 Kinderneurologie: what every pediatrician needs to know about seizures Prof. dr. O.F. Brouwer (UMCG, Groningen)
10:30 – 11:00 Pauze  
11:00 – 11:30 Curaçao-experience with pediatric diabetes (illustration of diabetes improvement project) Drs. L.J.F. Janssen (CMC, Curaçao)
11:30 – 12:00 De pleitbezorger als uitsmijter: “Cut the crap, not the foreskin!”  Drs. M.E. Manshande (CMC. Curaçao)
12:00 – 12:15 Afscheid P. Philippi en M. Manshande