We are passionate about educating the medical community.

Statuten

Statutaire doelstellingen

De Stichting kent statutair de volgende doelstellingen: het bevorderen van de mogelijkheden tot opleiding in de geneeskunde ter voorbereiding op het arts-examen; bevordering van het houden van medische cursussen voor afgestudeerden (post-graduate courses) in de Caribische delen van het Koninkrijk; bevordering van en steunverlening aan wetenschappelijk werk op het gebied van de geneeskunde; het bevorderen van het opleidingsklimaat in ziekenhuizen in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Opleiding van doctorandi

In het kader van de eerste doelstelling worden doorgaans jaarlijks circa 20 coassistenten (doctorandi in de  geneeskunde)  in de gezondheidszorg van de bovengenoemde eilanden opgeleid tot arts. De opleidingsactiviteiten hebben een uitstraling op de aanscherping van de academische geest van lokale zorgverleners, leggen een link naar state-of-the-art geneeskunde en bevorderen een kennisinflux vanuit buitenlandse medische centra naar de gezondheidszorg deze eilanden. Het klinisch onderwijs in de zorguitvoering leidt tot een upgrading van de kennis en het werkniveau

Medische congressen

In het kader van de tweede doelstelling organiseert de NASKHO jaarlijks minimaal 11 post graduate courses, met als doelstelling het bijbrengen van kennis en kunde aan lokale paramedici, artsen en specialisten. De NASKHO post graduate courses zijn inmiddels uitgegroeid tot een consistent en continue nascholingstraject en genieten grote belangstelling (gemiddeld meer dan 150 deelnemers per cursus). De cursussen zijn doorgaans geaccrediteerd door de respectievelijke beroepsverenigingen (in Nederland). Naast de traditionele post graduate courses verleent de NASKHO organisatorische, logistieke en/of financiële steun aan andere nascholingscursussen op medisch terrein, al dan niet in samenwerking met internationale (beroeps)organisaties.

Wetenschappelijk onderzoek

In het kader van haar derde doelstelling stimuleert de NASKHO actief
wetenschappelijk onderzoek op medisch terrein. Het resultaat is een verruiming van kennis van lokale medische vraagstukken met als direct gevolg een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg aan patiënten en de prikkel tot innovatief, wetenschappelijk verantwoord, nadenken over ziektes en patiënten. Het betreft in het bijzonder wetenschappelijk onderzoek naar ziektes met een relatief hoge incidentie op Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland zoals sikkelcel ziekte. Externe evaluatie heeft bewezen dat door middel van wetenschappelijk onderzoek ondersteund door de NASKHO interessante resultaten zijn geboekt met een relevante impact op de gezondheidszorg in de voormalige Nederlandse Antillen en vele artikelen zijn gepubliceerd in internationaal toonaangevende tijdschriften.