We are passionate about educating the medical community.

CPE Partners

CPE staat voor Continuous Medical Education.

Er zijn weinig beroepsgroepen waar de ontwikkeling zo snel gaat als in de medische wetenschap. Het is dus ook voor artsen en andere medische professionals noodzakelijk constant te blijven bijscholen. Om dit proces te faciliteren kan NASKHO rekenen op de extpertise en ondersteuning van onze CPE partners.

In alfabetische volgorde zijn zij:

Curacao Medical Center
Een affiliatie ziekenhuis van het UMCG met 300 bedden, waarvan 16 voor intensive en medium care. De primaire doelgroep is de bevolking van Curacao maar er worden ook patiënten  van de omliggende eilanden behandeld. Een groot deel van de specialisten van het ziekenhuis zijn docent en geven, naast de begeleiding van de coassistenten, onderwijs aan deze groep.


De Universiteit Stichting Sanitas (UNISANITAS) is een autonome en non-profit educatieve entiteit die de integrale opleiding van gezondheidswerkers en andere gebieden en gebieden zoekt die bijdragen aan de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het land in de academische, Wetenschappelijk, technologisch en menselijk.


SPAOGS (Stichting Postacademisch Onderwijs voor de Geneeskunde in Suriname) is een non-profit organisatie met bewezen bestaansrecht en functioneert als een zelfstandig deel binnen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). SPAOGS staat de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de Surinaamse bevolking voor. De stichting is opgericht op 24 januari 2003 met als grondgedachte “hoge kwaliteit van gezondheidswerkers leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit binnen de gezondheidssector. Meer informatie vindt u op de website. Klik op het logo dan wordt u doorgestuurd naar de website.


De SVB/BVZ.
Meer informatie over deze organisatie vindt u hier.


Universidad de Ciencias Medicas (Costa Rica)
Meer informatie over deze organisatie vindt u hier.


Het UMCG/RUG in Groningen. Met grote regelmaat komen specialisten uit Groningen naar Curacao. Als buitenlandse organisator van congressen, als spreker op een van deze congressen maar ook om de specialisten te ondersteunen bij hun taken in het Curaçao Medical Center.