We are passionate about educating the medical community.

Kwaliteit van Zorg

From October 28, 2023 08:00 until October 28, 2023 16:30
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Symposium
Hits: 5012

Diversiteit, kansenongelijkheid en (on)verborgen vooroordelen in de gezondheidszorg en opleiding: Wat betekent dit voor de Nederlandse Caraïbische eilanden?

Het doel van deze cursus is om de cursisten op de hoogte te houden van het thema diversiteit, gelijkheid en inclusie in de zorg . Verder is het de doel om nieuwe inzicht te delen van de nodig kennis en competenties om onze regionale zorgstelsel gelijkwaardiger, diverser en meer inclusiever voor iedereen te maken.

Tijdens deze cursus zullen een aantal thema’s behandeld worden waaronder bewustwording van verschillen in sociaal economische status, educatieve achtergronden en culturele normen- en waarden. Deze fundamentele factoren hebben een invloed op alle lagen van de gezondheidszorg. Voor patiënten kan het bepalend zijn voor de zorg die ze krijgen en voor zorgverleners op hun beurt voor hun carrièremogelijkheden.

Ook wordt aandacht geschonken aan onderwerpen zoals privileges, microaggressie, impliciete bias, intersectionaliteit en de invloeden van deze themas op de kwaliteit van de zorg en opleiding.
Tevens is er in het programma gelegenheid voor interactie en inbrengen van eigen ervaringen.

Leerdoelen:
Het verbeteren van kennis en/of vaardigheden mbt:
1] Het begrijp diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (i.r.t. gezondheidszorg)
2] Reflecteren over (on)verborgen vooroordelen en discriminatie in de zorg 
3] Samen onderzoeken hoe (on)verworven voorrechten het gedrag van artsen beïnvloedt, en waarom het belangrijk is om hierover kritisch te reflecteren. 
4] In een veilig en vertrouwd context bepaalde sociaal vraagstukken tegen de licht houden en onze ervaringen over verschillen en inclusiviteit in de zorg met elkaar delen.

Saturday October 28th, 2023 - Session 1

 

From  Subject Speaker
8:00 - 9:00 Registration  
9:00 - 9:15 Introduction  
9:15 - 9:45

Diversity, Equity and Inclusivity: Essentials

Dr. J. Busari
9:45 - 10:15 Gender and race through an academic lens

Dr. A. Helberg-Proctor

10:15 - 10:45 Break  
10:45 - 11:15 Cultural Diversity/ Cultural Similarity Drs. R. Gouverneur
11:15 - 11:45 Diversity, equity, and inclusivity in scientific research Prof. dr. A.J. Duits
11:45 - 12:00 Discussion  

Saturday October 28th, 2023 - Session 2

 

From - To Subject Speaker
13:00 - 13:30 Registration

 

13:30 - 14:00 Obesity: The Jump 18 experience Dr. J. Busari
14:00 - 14:30 Mental Health Care: the importance of societal inclusivity Drs. G. Rendon
14:30 - 15:00 The break  
15:00 - 15:30 Diversity in Medical education: a personal experience Dr. I. Bonvanie
15:30 - 16:00 Ageism Drs. R. de Lannoy
16:00 - 16:30 Discussion and closure: the way forward  

 Registration Fee US $ 40 per session (Medical Doctors, General Practitioners, Managers & Others)
                         US $ 20 per session (Nurses & Paramedics)