We are passionate about educating the medical community.

Verslaving en Psychiatrie

From October 14, 2022 19:00 until October 16, 2022 12:30
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Conference
Hits: 11924

 

Verslaving en psychiatrische klachten gaan hand in hand. Het gebruik van psychoactieve middelen kan een psychiatrische stoornis veroorzaken. Ook zien we dat mensen met psychiatrische klachten drugs of alcohol gebruiken om het lijden te verlichten. Bij pijnbestrijding en obesitas spelen aspecten van verslaving eveneens een belangrijke rol.
Psychiatrische stoornissen die vaak leiden tot middelenmisbruik zijn de veel voorkomende angst- en stemmingsstoornissen, de psychotische stoornissen maar ook bijvoorbeeld ADHD. Heel veel verslaving komt voort uit trauma. Het trauma kan liggen in oorlogservaringen maar ook verwaarlozing, huiselijk geweld en seksueel trauma komen vaak voor in de voorgeschiedenis. De middelen worden gebruikt om de nare herinneringen te verdoven.

Verslaving en psychiatrie zijn door hun omvang en de gevolgen ook een maatschappelijk probleem. Stigma en schaamte worden versterkt doordat de maatschappij een dubbele moraal hanteert. Enerzijds wordt er reclame gemaakt voor het gebruik van bijvoorbeeld alcohol maar ook gokken en verdient de overheid miljoenen aan accijnzen, anderzijds krijgen de burgers met een verslavingsgevoeligheid geen passende zorg op Curaçao. Deze dubbelheid komt ook aan de orde in dit congres met het appél om de toegang tot behandeling voor de bevolking te verbeteren.

Het programma richt zich op een brede groep professionals en is interessant voor huisartsen, somatisch specialisten bijvoorbeeld uit het CMC, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Alle zorgprofessionals op het eiland hebben te maken met patiënten met psychiatrische klachten en verslaving. Opvallend is dat binnen de hulpverlening dit onderwerp vaak onvoldoende aan bod komt. Mogelijk spelen ook schaamte en stigma een rol. Dit is schadelijk voor de patiënt maar ook voor de gezinsleden, denk hierbij aan huiselijk geweld. Ook voor de samenleving is het schadelijk, denk alleen al aan hoge kosten van het behandelen van somatische gevolgschade. In diverse lezingen komen deze onderwerpen aan bod. Uitgelegd zal worden dat met beperkte middelen het huidige probleem aangepakt kan worden. Een geïntegreerde behandeling van somatische, psychiatrische en verslavingsproblemen blijkt effectief.

Het is gelukt om een mooi programma samen te stellen met aansprekende namen. Aan het eind van dit congres bent u op de hoogte van de samenhang tussen psychiatrie en verslaving, heeft u zicht op de behandelmogelijkheden en heeft u deelgenomen aan workshops waarin u hebt kunnen oefenen met praktische vaardigheden zoals Motivational Interviewing. De zorg in Curaçao voor deze doelgroep kan dan met sprongen vooruitgaan.

We nodigen u van harte uit om naar dit congres te komen om u bij te scholen en actief deel te nemen aan de discussies na afloop van de lezingen en de workshops.

Vrijdagavond  14 oktober 2022 - Sessie 1

From - To Subject Speaker
 
Receive a discount of $ 25 when booking for all 4 sessions (This does not apply when other discounts are taken)
 
  Chair: Prof. dr. Wijbrand Hoek  
18:30 - 19:00 Registratie (sessie 1)  
19:00 - 19:10

Opening by Prof. dr. Ashley Duits, Education Coordinator NASKHO

Ashley Duits
19:10 - 19:30 Tele-interview with Patrick Kennedy: Changing my life, a common struggle Patrick Kennedy
19:30 - 20:15 Addiction and ADHD Arnt Schellekens
20:15 - 21:00 Integrated care for Substance use disorder part 1 Kenneth Minkoff

Zaterdagochtend  15 oktober 2022 - Sessie 2

From - To Subject Speaker
  Chair: Roelof Kleppe   
08:00 – 08:30 Registratie (Sessie 2)  
08:30 - 09:00 25 jaar FMA, stand van zaken op Curaçao, facts and figures Verda Betrian
09:00 - 09:30 Movement disorders and cocaine Peter van Harten
09:30 - 10:00 COVID 19 and Public Mental Health Izzy Gerstenbluth
10:00 - 10:30 Coffee break  
10:30 - 11:00 Alcohol, drugs, and the brain Cariana Prada Rojas
11:00 - 11:30 Influence of substance abuse on acute admissions to Klinika Capriles Connie Meijer
11:30 - 12:00 Art Therapy Martine Ruijter en Marleen de Valk
12:00 - 13:30 Lunch break (own account)  

Zaterdagmiddag  15 oktober 2022 - Sessie 3

From - To Subject Speaker
  Chair: Roelof Kleppe    
13:00 - 13:30 Registratie (Sessie 3)  
13:30 - 13:45 Thoughts on addiction Minister Dorothy Pietersz-Janga
13:45 - 14:15 Abstract Financing Mental Health Lamberto Felida
14:15 - 15:00 Pharmacological treatment of addictive disorders Arnt Schellekens
15:00 - 15:30 Tea break  
15:30 - 16:15 Integrated care for Substance use disorder part 2 Kenneth Minkoff
16:15 - 16:45 Obesity Pandemic Wijbrand Hoek
16:45 - 17:00 Retrospect and Closure Roelof Kleppe

SOCIAL PROGRAM  15 oktober 2022

From - To Subject  
18:00 - 20:00 Meet & Greet Renaissance @ Infinity Beach

Zondagochtend  16 oktober 2022 - Sessie 4

From - To Subject Speaker
     
08:00 - 08:30 Registratie (Sessie 4)  
08:30 - 10:00 Workshops Serie 1:  
1. Art Therapy Martine Ruijter & Marleen de Valk
2. Motiverend behandelen Erik Stolk 
3. The relation between trauma and addiction Chris Cline
10:00 - 10:30 Coffee break  
10:30 - 12:00 Workshops Serie 2:  
4. Ervaringsdeskundigheid, wat heeft geholpen? Zaira Barriento en de Herstelwerkplaats
5. Policymaking, towards integrated care in Curacao Kenneth Minkoff
6. Ken uw drugs Raymond Janzen en Daniella Pengel
12:00 -12:30 Wrap-up  Roelof Kleppe

US $ 25 korting bij deelname van het hele congres (incl Meet & Greet)!

Accreditatie aangevraagd:

 •  # A22.018
  14 oktober  2 punten
  15 oktober- ochtend 3 punten
  15 oktober- middag 3 punten
  16 oktober- ochtend 4 punten
 • FGzPt - 13 punten
 • NVvP - 11 punten
 • NVO/NIP - pending

 

Book your group rate for NASKHO Addiction and Psychiatry Conference

Hotel(s) offering your special group rate:
- Renaissance Wind Creek Curacao Resort for 146 USD per night 
- Meal Plan: Breakfast Plan included in the rate

        Click on image for a digital booklet: