We are passionate about educating the medical community.

Symposium: Kindermishandeling: van onveilig naar veilig

From December 01, 2022 18:30 until December 01, 2022 21:15
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Symposium
Hits: 4820

Avondsymposium Kindermishandeling: van onveilig naar veilig


Achtergrondinformatie

Kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem. Uit de situatieanalyses van Unicef van het Caribisch deel van het Koninkrijk blijkt dat kindermishandeling en seksueel misbruik nog een veelvoorkomend verschijnsel is. Middelbare scholieren geven middels een vragenlijst aan dat 43% ooit een vorm van mishandeling heeft meegemaakt en dat een derde slachteroffer is (geweest) van fysieke mishandeling.
Vroegtijdige signalering van kindermishandeling is essentieel om korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling te beperken. Daarnast hebben slachtoffers van kindermishandeling een verhoogd risico om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen.
Curaçao is een deelnemend land aan het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. In dit verdrag is onder andere vastgesteld dat ieder kind het recht heeft om in een veilige omgeving op te groeien en beschermd dient te worden tegen mishandeling.
Zorgprofessionals hebben de taak vroegtijdige signalen van kindermishandeling te herkennen en ernaar te handelen. Kindermishandeling is een gevoelig, kwetsbaar en breed onderwerp en dat maakt dat het herkennen van signalen lastig is, net zoals handelen bij vermoedens van mishandeling.
Uit onderzoek blijkt dat scholing een van de belangrijkste factoren is om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals zich bekwaam voelen met het onderwerp en ook beter signaleren. In de eerstelijnszorg is preventie essentieel. Het symposium zal zich daarom op meerdere aspecten van het onderwerp kindermishandeling richten, namelijk achtergrondinformatie over kindermishandeling en de aspecten van preventie. Daarnaast zal worden ingegaan op de werkwijze van het Centraal Meldpunt Kindermishandeling.

Sprekers
L. Janssen - kinderarts
W. Karst – forensisch arts
S. Obispo – centraal meldpunt kindermishandeling
P. Ohlsen – communicatietrainer
E. van de Putte – kinderarts sociale pediatrie
I. Russel – kinderarts sociale pediatrie
S. Wolt – kinderarts sociale pediatrie

 

Avondsymposium 1 december 2022

Start - To Titel Spreker
18:30 - 19:00 Registratie  
19:00 – 19:05 Welkom  L. Janssen, kinderarts
19:05 - 19:20 Wat is kindermishandeling I. Russel, kinderarts sociale pediatrie  I. Russel, kinderarts sociale pediatrie 
19:20 - 19:40 Huiselijk geweld – herkenning en aanpak door de zorgprofessional  S. Wolt, kinderarts sociale pediatrie
19:40 - 20:00 De huilende baby – preventie toegebracht schedelhersenletsel  W. Karst, forensisch arts
  Pauze  
20:10 - 20:40 Het gesprek aangaan - bij vermoeden van kindermishandeling E. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie & P. Ohlsen, communicatietrainer
20:40 - 21:05 Een inkijkje bij de Voogdijraad S. Obispo, Centraal Meldpunt Kindermishandeling
21:05 - 21:15 Afsluiting L. Janssen, kinderarts

 

Inschrijfgeld US $ 75 Internationaal
                   US $ 50 Lokaal

 

 # A22.021 - 2 punten