We are passionate about educating the medical community.

Wetenschappelijk Onderwijs Kindermishandeling te Curaçao (2-daagse cursus)

Days
Hours
Minutes
Seconds
From November 28, 2022 08:00 until December 02, 2022 17:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Symposium
Hits: 7697

Wetenschappelijk Onderwijs Kindermishandeling te Curaçao

Achtergrondinformatie

Kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem. Uit de situatieanalyses van Unicef van het Caribisch deel van het Koninkrijk blijkt dat kindermishandeling en seksueel misbruik nog een veelvoorkomend verschijnsel is.

Vroegtijdige signalering van kindermishandeling is essentieel om korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling te beperken.

Zorgprofessionals hebben de taak vroegtijdige signalen van kindermishandeling te herkennen en ernaar te handelen. Kindermishandeling is een gevoelig, kwetsbaar en breed onderwerp en dat maakt dat het herkennen van signalen lastig is, net zoals handelen bij vermoedens van mishandeling.

De cursus Wetenschappelijk Onderwijs Kindermishandeling te Curaçao heeft als doel om de zorgprofessional te scholen in het herkennen van kindermishandeling en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Cursus doelen

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

 • Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling 
 • Herkennen van signalen van lichamelijke kindermishandeling en verwaarlozing. 
 • Voeren van een effectief gesprek met ouders van een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed. 
 • Afnemen van een anamnese gericht op kindermishandeling en de differentiaal diagnose van kindermishandeling opstellen.
 • Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten. 
 • Herkennen van seksueel misbruik en gedragsproblemen die erbij voor kunnen komen. 
 • Beoordelen of advies van, of een melding aan, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of andere instantie, geboden is. 
 • Uitvoeren en beoordelen van lichamelijk onderzoek bij verdenking lichamelijke kindermishandeling. 
 • Inschatten van het gedrag van het kind in combinatie met het vermoeden van kindermishandeling en het verloop van het gesprek. 
 • Voeren van een effectief gesprek met een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed. 
 • Herkennen van psychische gevolgen van kindermishandeling. 
 • Omgaan met juridische zaken. 
 • Adequaat gebruik van beeldvormend onderzoek bij vraagstelling kindermishandeling. 
 • Rekening houden met cultuurverschillen en pedagogisch handelen. 
 • Omgaan met agressie. 

Tweedaagse cursus

Het is een tweedaagse cursus bestaande aan lezingen, hands on oefeningen, scenario- en communicatietraining. Deze cursus zal tweemaal worden aangeboden in dezelfde week. Zie voor meer achtergrondinformatie de volgende website: https://www.sshk.nl/cursussen/wetenschappelijk-onderwijs-inzake-kindermishandeling-voor-kinderartsen/

Aankomende cursussen

28 t/m 29 november 2022 (Wetenschappelijk onderwijs kindermishandeling cursus) 
                                      of
1 t/m 2 december 2022 (Wetenschappelijk onderwijs kindermishandeling cursus)

Trainers cursus

 1. Karst – forensisch arts
 2. Ohlsen - communicatietrainer
 3. van de Putte – kinderarts sociale pediatrie
 4. Russel – kinderarts sociale pediatrie
 5. Teeuw – kinderarts sociale pediatrie
 6. Wolt – kinderarts sociale pediatrie

2-daagse cursus: dag 1

Dag 1

Start Titel Spreker
08:00 Registratie  
Auditorium    
8:30  Introductie I. Russel
8:55 Omvang van kindermishandeling I. Russel
9:10 Signalering kindermishandeling en protocol CMC M. Schouten / I. Russel
9:25

Interactive lecture: huidletsel: herkenning van lichamelijke kindermishandeling en differentiaal diagnoses

W. Karst
10:10 Pauze  
10:30 - 12:30 WORKSHOPS in groepen van 6-8 (anamnesetraining in twee kamers tegelijk)  
Kamer 4 Verslaglegging van huidletsels – foto’s   W. Karst
Kamer 4 Aanvullend onderzoek bij lichamelijke mishandeling E. v/d Putte
 Dubbele groep/ Auditorium en Kamer 4 Anamnesetraining   S. Wolt

Dubbele groep/ Auditorium en
Kamer 4

Anamnesetraining    R. Teeuw

12:30

Lunch pauze  

13:15 –16:55

COMMUNICATIE TRAINING 2 x 100 min  PAUZE 14.55 – 15:15  

Auditorium

   
12:30 COMMUNICATIE-TRAINING: Het interview met het kind P. Ohlsen - Actuers
  Gesprekstechnieken  
17:00 Einde dag  

2-daagse cursus: dag 2

Dag 2

Start Titel Spreker
8:00 Registratie  
Auditorium    
8:30 Dagstart I. Russel
8:40 Hersenletsel W. Karst
9:10 Getuige huiselijk geweld S. Wolt
9:30

Verwaarlozing

R. Teeuw
10:00 Seksueel misbruik: signalen, anatomie en bevindingen W. Karst
10:30 Pauze   

10:50 - 12:20 
3 groepen

WORKSHOPS 3 x 30 min (groepen van 8-10)  
 Kamer 1 Lichamelijk onderzoek anogenitaal gebied W. Karst
Kamer 2 Radiologie letsels E v/d Putte
Kamer 3 Bedrijven van huidletsel/beschrijving bevindingen in dossier I. Russel
12:20 Lunch pauze  

13:00 - 15:00
4 groepen 

   
 Kamer 1 Verwijsmogelijkheden R. Teeuw / S. Daly (MMW/PM'er)
Kamer 2 Pitfalls - hoe kan het misgaan en hoe voorkom je dat I. Russel
Kamer 3 Juridische aspecten S. Wolt
Kamer 4 Rol van verschillende specialismen E v/d Putte
15:00 - 15:20  Pauze  
15:20 - 16:20 
3 groepen
SCENARIO 2 x 30 min (1x door roteren)  
Auditorium Scenario training groep 1 E. v/d Putte
Kamer 4 Scenario training groep 2 S. Wolt
Kamer 1 Scenario training groep 3 W. Karst
Auditorium    
16:25  Quiz en afsluiting  L. Janssen / I. Russel
17:00  Einde Cursus  

 

 # A22.020 totaal 14 punten

28 & 29 november  = 14 punten 
1 & 2 december = 14 punten 

NVK (Nederlandse vereniging kinderartsen) geaccrediteerd met 12 punten onder ID 454297.