We are passionate about educating the medical community.

Arts zijn binnen de Curacaose cultuur - Prof. dr. R. M. Allen

From March 15, 2023 12:00 until March 16, 2023 13:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Clinical Conferences
Hits: 4363

Arts zijn binnen de Curaçaose cultuur:
Een interculturele benadering ter ondersteuning van professionele identiteitsvorming van toekomstige artsen die op Curaçao stage lopen

Artsen verplaatsen zich steeds meer van de ene culturele context naar de andere. Zij worden hierdoor uitgedaagd om  aandacht te schenken aan de daaruit voortvloeiende verschuivingen in hun professionele identiteit.  In het proces van het ontwikkelen van een cultureel responsieve zorg, is het belangrijk om na te denken over de manieren waarop de gezondheidsopvattingen en het gedrag van patiënten waarschijnlijk kunnen verschillen van die van de arts als zorgverlener, zelfs wanneer beiden de zelfde culturele achtergrond hebben. In de presentatie zal gekeken worden naar hoe men een cultureel sensatieve zorg stimuleert,  hoe belangrijk cultuur is  en waar  we het eigenlijk over hebben als we het woord ‘cultuur’ gebruiken in de medische zorg. 

Speakers

  • Prof. Dr. Rose Mary Allen

    Prof. Dr. Rose Mary Allen

    Rose Mary Allen is antropologe en buitengewoon hoogleraar Cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de University of Curaçao. Ook heeft zij colleges gegeven aan de IFE, de opleidingsschool voor verpleegkundigen op Curaçao. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam over een breed scala aan onderwerpen betreffende de sociale en culturele geschiedenis van de Nederlandse Caribische eilanden. Momenteel is ze postdoc onderzoeker in het NWO-project ‘Cultural Practices of Citizenship under Conditions of Fragmented Sovereignty: Gendered and Sexual Citizenship in Curaçao and Bonaire, UoC en University of Amsterdam. Naast lid van de regiegroep voor het terrein verkennend vooronderzoek over de rol en de impact van de Nederlandse overheid in het Nederlandse slavernijverleden  is zij ook een van de projectleiders van het NWO onderzoeksproject over de rol van de Nederlandse Hervormde Kerk in het slavernijverleden en de doorwerking hiervan (PThU (Protestantse Theologische Universiteit, VU en University of Curaçao). Zij is bezig met de oprichting van de opleiding Cultuurstudies aan de University of Curaçao.

    https://rosemaryallen.academia.edu/

x