We are passionate about educating the medical community.

Centraal georganiseerde diabeteszorg - prof. dr. Giel Nijpels

From April 19, 2023 12:00 until April 20, 2023 13:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Clinical Conferences
Hits: 3439

A clinical view of precision medicine

Geconstateerd is, dat het huidige zorgsysteem niet goed aansluit bij de behoeften van de groeiende groep chronisch zieke patiënten. De zorg richt zich nu vooral op de bestrijding van acute zorgvragen. De zorgverlening is versnipperd en reactief van aard. Dat geldt ook voor de zorg voor mensen met type 2 diabetes. Een bewezen effectieve strategie is het Chronic Care Model, dat in de Verenigde Staten door Wagner en zijn collega’s aan het MacColl Institute for Healthcare Innovation te Seattle werd ontwikkeld. Het Chronic Care Model stelt de patiënt centraal, is een vorm van integrale zorg, benadrukt de relatie zorgverlener-patiënt, propageren integrale zorg en diseasemanagement door het gebruik van evidence-based zorgstandaarden en richtlijnen, hecht belang aan samenhang tussen gezondheidsbevordering en zorg en kiest voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

In het Hoorn Diabetes zorgsysteem experiment hebben wij kunnen aantonen dat het de kwaliteit verbeterde en ook kosten efficient was. Tevens werd zo een cohort van mensen met type 2 diabetes gevormd met een jarenlange follow-up.