We are passionate about educating the medical community.

Dweilen met de kraan open: Hoe kan leefstijl invloed hebben op depressie en angststoornissen?

Days
Hours
Minutes
Seconds
From March 30, 2022 12:00 until March 30, 2022 13:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Clinical Conferences
Hits: 5178

Patienten met stemming -en angstklachten hebben in bijna de helft van de gevallen metabool syndroom. Metabool syndroom betekent: tenminste 3 of meer kenmerken van: hypertensie, diabetes mellitus type II, een verstoord lipidenspectrum, verhoogd cholesterol en/ of fors overgewicht. Overgewicht komt als kenmerk verreweg het meest voor; bij ruim 90% van de patienten met MetS. In deze presentatie bespreken we in de eerste plaats de biologische achtergronden en de risico’s van metabole ontregeling bij mensen met stemming -en angstklachten, en wat er uit de literatuur bekend is over de effecten van leefstijl interventies bij depressie, bipolaire en angststoornissen. Vervolgens bespreken we de eerste pilot resultaten van een intensieve gecombineerde leefstijl training, die zich primair richt op verbetering van kwaliteit van leven, en niet op afvallen.

Danielle Cath is psychiater, opleider psychiatrie en hoogleraar innovaties binnen de GGZ op het gebied van stemming en angst bij de vakgroep psychiatrie van het UMC Groningen. Zij is haar loopbaan gestart als artsassistent neurologie bij het Sint Elisabeth Hospitaal op Curacao.

Speakers

  • Prof. dr. Danielle Cath Psychiater (UMCG)

    Prof. dr. Danielle Cath Psychiater (UMCG)

x