We are passionate about educating the medical community.

Occure

From May 14, 2018 08:45 until May 18, 2018 10:45
Categories: Symposium


Op veler verzoek komt Occure in 2018 met een nascholing op Curacao.

De nascholing zal gehouden worden van 14 tot en met 18 mei 2018. De data zijn defintief en de eerste tickets zijn geboekt. Heeft u belangstelling? Laat per zo spoedig mogelijk weten, dan nemen we contact met u op.

Werk in uitvoering!!
Graag nodigen wij u uit voor onze nascholing op het mooie Caribische eiland Curaçao van 14 mei tot en met 17 mei 2018. Deze vierdaagse nascholing is bedoeld voor bedrijfsartsen afkomstig uit Nederland en het Caribisch gebied en heeft als thema “Werk in uitvoering!, werken aan duurzame inzetbaarheid”. Hiervoor hebben wij een aantal, vooral locale, sprekers uitgenodigd om een presentatie te geven over hoe hun organisaties, vooral op pragmatische wijze, vorm geven aan dit thema. Daarnaast zullen we een aantal werkplekken bezoeken en kunnen we bij de brandweer deelnemen aan een gaspakkenoefening. De uiteindelijke doelstelling is dat we hetgeen we gepresenteerd krijgen proberen te vertalen naar aandacht- en verbeterpunten voor onze dagelijkse praktijk als bedrijfsarts.
Het programma is nog in ontwikkeling. Accreditatie wordt aangevraagd voor 24 punten.
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

Dag 1 en 2: Werken aan 'duurzame inzetbaarheid'& 'mentale en fysieke belatbaarheid' binnen de hulpverleningsdiensten, wat is de rol van de Arbo-profesional?

In deze twee dagen worden deskundigen ingezet, die de bedrijfsarts meenemen in dit moeilijke en vaak abstracte vakgebied. De training omvat veel casuïstiek, korte strakke inleidingen, checklist achtige oplossingen en verdieping van de kennis en vaardigheden betreffende dit vakgebied
De bedrijfsarts wordt meegenomen in de specifieke aspecten waarmee de hulpverleningsdiensten te maken krijgen. Dit op zowel het fysieke,- als op het psychische vlak. De rol van de bedrijfsarts blijkt cruciaal te zijn wanneer de hulpverlener niet langer kan voldoen aan de vereisten van de functie wegens fysieke of mentale klachten. Duurzame inzetbaarheid en fysieke en mentale belastbaarheid lopen daarom als een rode draad door deze 2 dagen heen; daarnaast zal er ook stilgestaan worden bij andere zaken als ‘agressie tegen hulpverleners’ en de impact die dit heeft op de betreffende medewerker. Er wordt nader ingegaan op de stappen die doorlopen moeten worden om inzicht te krijgen in de belastbaarheid van de hulpverlener en mogelijkheden om te komen tot structurele oplossingen. De rol van de bedrijfsarts hierin staat daarbij centraal tijdens de training!

Voorbeeld van de werkwijze:
Door middel van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van een brandweercommandant wordt je wegwijs gemaakt in bovenstaande materie. Dit gebeurt onder andere door het naspelen van een SMT. Je wordt als bedrijfsarts gevraagd zitting te nemen in dit “Sociaal Medisch Team” (SMT)van de hulpverleningsdienst. Deze dienst is een belangrijke klant van u. Het SMT ziet u als expert en hecht dus veel waarde aan uw advies. In uw adviserende rol als bedrijfsarts krijgt u te maken met tegenstrijdige belangen. Wat gaat u doen en hoe luid uw advies?

Dag 3 en 4: Deze dagen worden ingevuld in samenwerking met de politie van Curacao, partijen die zich bezig houden met de nieuwbouw van een groot ziekenhuis in Otrobanda, en collega bedrijfsartsen op Curacao.
Politie Curacao: Op 10-10-2010 werd Curaçao een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. Dit had de nodige consequenties voor het Kors Politie wat opnieuw ingericht diende te worden. De korpschef kreeg de opdracht een ambitieuze inrichtingsplan te gaan implementeren.
Het transitieproces heeft een grote impact op het personeel en daarnaast moet men op Curaçao met de beperkte middelen die beschikbaar zijn veel creatiever omgaan. Aan de orde komen het transitieproces, de verschillen tussen beide landen en de wijze waarop aan deze onderdelen van het thema duurzame inzetbaarheid vorm is gegeven.

Nieuwe ziekenhuis: Bij werk in uitvoering op Curacao denk je meteen aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Een groot project waar heel veel over te vertellen valt. Veiligheid zal een belangrijk thema zijn!
Zodra het programma helemaal rond is zullen we dat direct laten weten.

Inschrijven:
Als u zich wilt inschrijven voor deze nascholing stuur dan een berichtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en wij sturen u een inschrijfformulier.
Wacht niet te lang. De belangstelling is groot.
Voor zover de voorraad strekt kunnen we helpen met accommodatie in het Avila Beach Hotel, waarook de cursus wordt gegeven (hoewel we ook diverse keren op locatie zullen zijn).
Ook wordt een bijprogramma aangeboden.
Hieronder vallen de diners tijdens de nascholingsdagen in diverse leiuke restaurantjes op het eiland en bijvoorbeeld een rondleiding in Punda en Kura Hulanda, een lobsteravond op landhuis Brakkeput meimei, een snorkel-les, het onder leiding van een deskundige duikschool nemen van een proefduik, een boottocht naar Klein Curacao met barbecue en de mogelijkheid tot snorkelen, etc.

Kosten:
De kosten van de vierdaagse cursus inclusief lunch zijn € 1895,= (exclusief btw).
Dit is ook inclusief de borrel en het diner op de vierde cursusdag.
Plaats: Avila Beach Hotel (zo lang de voorraad strekt, kunnen we voor u ter plekke kamers regelen).
Vliegreis: indien u wenst kunnen wij een KLM-vlucht voor u boeken. We rekenen het bedrag dat wij betalen rechtstreeks aan u door (op de totale cursus-factuur).
Er zijn in de cursus maximaal 18 plaatsen. Wilt u zich inschrijven, of heeft u nog vragen, laat dat dan weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
U ontvangt dan een inschrijfformulier en na het invullen hiervan bent u in principe ingeschreven.
Vervolgens ontvangt u een factuur en met betaling daarvan is uw inschrijving definitef.
CURACAO IS GEWILD, WEES ER SNEL BIJ!!

Talk to us

085 888 5555