Neuronale antistoffen - Dr. Marco Schreurs - Med. Immunoloog

Neuronale antistoffen - Dr. Marco Schreurs - Med. Immunoloog

From February 19, 2020 12:00 until February 19, 2020 13:00

At Auditorium, Curacao Medical Center

Posted by Luigia Baerecke

Categories: Clinical Conferences

Hits: 2538


 

Auto-immuun encefalitis is geassocieerd met diverse neuronale antistoffen. Tot circa 10 jaar geleden betrof het voornamelijk klassieke paraneoplastische neuronale antistoffen, gericht tegen intracellulaire ‘onconeurale’ antigenen zoals Hu en Yo. De laatste 15 jaar is het palet aan neuronale antistoffen significant uitgebreid met de ontdekking van verschillende extracellulaire antigenen als target bij antistof-gemedieerde encefalitis beelden, zoals anti-NMDA-receptor encefalitis. Met deze ontdekking is het spectrum aan klinische syndromen en symptomen, dat geassocieerd is met neuronale antistoffen, toegenomen. De identificatie van nieuwe neuronale antistoffen en hun antigene targets heeft eveneens geleid tot een uitbreiding van detectiemethoden op het diagnostisch laboratorium. Naast gedegen klinische beoordeling van de patiënt en relevant aanvullend onderzoek, is snelle, sensitieve en specifieke detectie van neuronale antistoffen van groot belang voor diagnose en behandeling van de diverse auto-immuun encefalitis beelden. Verschillende opties voor screening, typering en bevestiging, gebruikmakend van bepaalde detectiemethoden in serum en/of liquor, zijn beschikbaar voor de diagnostiek van de diverse neuronale antistoffen. In de presentatie worden deze opties besproken en wordt per antistof(categorie) aangegeven wat momenteel de meest optimale keuze is voor sensitieve en specifieke detectie in het laboratorium. Voorts worden per antistof(categorie) de karakteristieken van de patiënt, passende klinische syndromen (en symptomen), zinvol aanvullend onderzoek en tumorassociaties aangegeven, ter ondersteuning van gerichte aanvraag van diagnostiek van neuronale antistoffen.