We are passionate about educating the medical community.

View all of the upcoming conferences here

H1 Heading

H2 Heading

H3 Heading

H4 Heading

H5 Heading
H6 Heading

Paragraph

this text is in plain paragraph form. You can bold text by selecting the B icon. You can set the text to be in Italics by selecting the I. To add an underline select the U and to put a strike through your text select the S and of course you can use any combination such as bold italic, underlined italic, bold strike through.

 

 


Develop a passion for learning

Bon Bini Betekent In Het Papiaments 'Welkom'

Met dit 'Bon biní-boekje' willen wij  de co-assisten­ten die naar Curaçao komen om hun stages te doen, welkom heten. Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te brengen over de gang van zaken in de Curacao Medical Center waar jullie zullen gaan werken, en over Cura­çao. Voor het verkrijgen van goed onderwijs verwachten we van je een pro- actieve rol.  Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt benutten. De docenten verwachten van je in deze dat er belangstelling getoond wordt en dat je zelf ook met suggesties en verzoeken komt.


Learn more
Learning