We are passionate about educating the medical community.

Licht Traumatisch Hersenletsel (LTHL) bij Kinderen - Dr. Zahavi - Revalidatiearts

From March 20, 2019 12:00 until March 20, 2019 13:00
Categories: Clinical Conferences
Hits: 324

Een licht traumatisch hersenletsel is veel minder onschuldig dan gedacht wordt. De gevolgen van licht traumatisch hersenletsel kunnen voor kinderen en hun omgeving enorm zijn.
Jarenlang werd gedacht dat er met deze groep kinderen niks aan de hand is. Je ziet immers niks aan ze en ook op een CT-scan is geen hersenschade te zien. Inmiddels komt men op deze bewering terug.
Uit onderzoek blijkt dat 20% van de kinderen met licht traumatisch hersenletsel na een half jaar nog steeds klachten heeft. Ze kunnen zich slecht concentreren, zijn vaak moe, overgevoelig voor lawaai, prikkelbaar en hebben moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Functioneren op het oude niveau lukt niet meer.
Er moet meer aandacht zijn voor deze groep omdat hun klachten vaak niet herkend en erkend worden als het gevolg van traumatisch hersenletsel. En dat staat behandeling in de weg.
We moeten daarom zo vroeg mogelijk kijken wie klachten ontwikkelt zodat ook zo vroeg mogelijk gestart kan worden met therapie.
Er is te weinig informatie is over klachten die kunnen ontstaan na een licht traumatisch hersenletsel voor kinderen zelf, familie en artsen. De boodschap zou moeten luiden dat het normaal is om klachten te hebben na een licht traumatisch hersenletsel. Meestal gaan de klachten vanzelf weer over. Maar blijven ze aanhouden, wacht dan niet te lang met hulp zoeken.

Speakers

  • Dr. Zahavi - Revalidatie arts

    Dr. Zahavi - Revalidatie arts

x

Talk to us

085 888 5555