We are passionate about educating the medical community.

Farmacotherapie en nierinsufficiëntie

From September 19, 2018 12:00 until September 19, 2018 13:00
Categories: Clinical Conferences
Hits: 1012

Spreker: Dr. Ajubi - internist - nefroloog

Onze nieren zorgen er onder anderen voor om 170 liter bloed per dag te filteren van (afval)stoffen, zowel endogene als exogene (afval)stoffen. Dus ook medicijnen en hun metabolieten. Dit zeer intensief en energievretend proces maakt de nieren ook kwetsbaar voor de toxische effecten van sommige medicijnen en/of hun metabolieten. Naast synthetische farmaca, hebben de niet-synthetische farmaca (zogenaamde natuurproducten) ook deze potentiële negatieve effecten op de nieren. 
Als de nieren door ziekten hun filtrerend vermogen blijvend kwijtraken (CKD), heeft dit ook een negatieve invloed op de eliminatie van (genees)middelen en hun metabolieten. Hier dient rekening mee gehouden worden middels dosisaanpassing. Daarnaast stijgt het aantal comorbiditeit en dus medicijngebruik met het verslechteren van de nierfunctie, waardoor de kans op vervelende interacties ook stijgt. Dialyse is een nierfunctievervangende therapie die met veel veranderingen in het milieu interne gepaard gaat, waardoor de patiënt behandeld wordt middels een speciaal dieet en vele specifieke medicijnen. Niertransplantatie is de beste vorm van nierfunctievervangende therapie voor vele patiënten met CKD, maar de medicijnen die hiermee gemoeid zijn, zijn erg prijzig en hebben een nauwe therapeutische breedte. Daar dienen de artsen en apothekers zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Talk to us

085 888 5555